About us
 Số lượng xuất khẩu gạo hàng ngàn tấn, thị trường truyền thống của chúng tôi bao gồm: Hongkong, Trung Quốc, Singapore, Úc, Mỹ, Châu Phi…..Và chúng tôi đang xây dựng kế hoạch chiến lược mở rộng thị trường cao cấp vào EU, Nhật Bản, Canada….

Other new
CONTACT INFOMATION
                                  
Head office: Hamlet 2, Nghi Phu Ward, Vinh City, Nghe An Province, Vietnam.
Business office:  Galaxy Building 2/F, No. 9 Nguyen Khoai Street, Dist.4, Ho Chi Minh City, Vietnam

Tel: (+84) 905 610 550. - Fax: (+84) 838 268 664 
Email: vilaconic.vn@gmail.com - info@vilaconic.vn - Skype: vilafood 
*Rice factory: Tien Giang, Can Tho Province
*Spices factory: Binh Phuoc, Dong Nai Province
*Building Material factory: Vinh City, Nghe An Province


*CONTACT US 24/7:

*RICE & AGRO BUSINESS: 

MR. KEVIN KHOA
Cell/viber/whatsapp: +84905610550 - Skype: vilafood
Email: info@vilaconic.vn

MS. JESSIE NGUYEN
Cell/viber/whatsapp: +84949161877 
Skype: 
+84949161877 

Email: jessie@vilaconic.vn

MS. JENIFER NGUYEN
Cell/viber/whatsapp: +84909740687
Skype: yen.nguyen9394

Email: jenifer@vilaconic.vn


* VILACONIC INTERNATIONAL GH., LTD
MS. LORETTA TAYLOR
Cell/whatsapp: +233 24 533 8226
Email: loretta@vilaconic.vn
           
Support Online
vilacofood
Mr. Kevin Khoa
(+84) 905 610 550
info@vilaconic.vn
Ghana & Africa Market
Ms. Loretta Taylor
00233245338226
loretta@vilaconic.vn